About >

  Challenges We Face

Vil verden tillate at det kinesiske kommunistpartiet dikterer kunsten?

Shen Yun Performing Arts, med hovedkontor i New York, ble etablert av Falun Dafa-utøvere i 2006. Selskapets oppdrag er å bruke scenekunst for å gjenopplive essensen av kinesisk kultur, som tradisjonelt betraktes som en guddommelig inspirert sivilisasjon. Ettersom Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) offisielt er et ateistisk regime, er de redd for ytringsfriheten som Shen Yun nyter godt av i Vesten.

I 1999 lanserte KKP en forfølgelseskampanje mot Falun Dafa, en meditasjonsmetode basert på prinsippene sannhet, medfølelse og toleranse (hva er Falun Dafa?). Mens Falun Dafa-utøvere i Kina fortsetter å møte forferdelige overgrep, har partiet utvidet sin forfølgelse utenfor Kina. Dette inkluderer trakassering av Shen Yun, som vi vil gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Hvorfor trakasserer KKP Falun Dafa-utøvere utenfor Kina? Hovedhensikten er å hindre dem i å avsløre den tragiske virkeligheten av forfølgelsen for omverdenen, men det er ikke den eneste grunnen. Partiet prøver også å infiltrere det vestlige samfunnet for å manipulere det internasjonale samfunnets mening om Falun Dafa. KKP bruker hovedsakelig følgende kanaler:

 • «Vi håper at alle som er her følger ambassadens instruksjoner», sa den kinesiske ambassadøren i Canada, Mei Ping, til studentforeningens representanter.
  Kinesiske studentforeninger: Kinesiske studentforeninger ved universiteter over hele verden er under direkte kontroll av kinesiske ambassader og konsulater, i tillegg mottar de økonomisk støtte fra dem. Representanter for disse studentforeningene fungerer som talerør for ambassadene og utfører med jevne mellomrom oppdrag etter KKPs ordre, som for eksempel desinformasjonskampanjer.
 • Den kinesiske generalkonsulen i New York på et lokalt forretningsmøte.
  KINESISKE NÆRINGSFORENINGER:Forledet av utsiktene til økonomiske fordeler, har noen utenlandske kinesiske næringsforeninger kommet under kontroll av kinesiske ambassader og utfører ulike handlinger på vegne av det kommunistiske regimet. Et typisk eksempel var en serie av hatforbrytelser mot Falun Dafa-utøvere som fant sted i Flushing, New York i 2008. Ved et tilfelle var den kinesiske generalkonsulen personlig til stede og oppfordret til hat og personlig henviste folk til å trakassere andre, noe som førte til fysiske angrep på lokale innbyggere som praktiserer Falun Dafa.
 • Fra syndebukk til propagandaverktøy: Under kulturrevolusjonen stemplet KKP Konfutse som «Bastard nummer én».
  Konfutse-institutter:Konfutse-instituttene er et av KKPs viktigste propagandainitiativer utenfor Kina. Regimet driver i dag over 300 institutter i 93 land og planlegger å etablere 1000 institutter innen 2020. Konfutse-instituttene er offisielt tilknyttet KKP, men de hevder at det er et sted for læring og kulturell utveksling. I realiteten er det en viktig del av regimets forsøk på å forbedre sitt offentlige omdømme. I disse institusjonene i Vesten er det KKP som bestemmer hva som blir undervist og ikke. Disse skolene har vist seg å være en plattform for å indoktrinere elever med partiets versjon av historie, kultur og aktuelle saker, samtidig som de unngår omtale av menneskerettighetsbrudd, massakrer og etnisk rensing.

I. KKPs systematiske forsøk på å sabotere Shen Yun

Siden Shen Yuns oppstart har selskapet måttet overvinne forstyrrelser fra KKP, og partiet har endret sine sabotasjestrategier årlig:

Det første året

Da det nystartede Shen Yun var i sitt aller første år, sendte KKP ut rundt 60 danseensembler for å konkurrere med Shen Yun rundt om i verden. Dette var et forsøk på å gjøre det umulig for Shen Yun å overleve økonomisk. Likevel, etter hvert som Shen Yuns publikum kom i direkte kontakt med autentisk kinesisk kultur, vokste Shen Yuns popularitet og rykte raskt.

Det andre året

Under Shen Yuns andre turné krevde KKP at Kinas danseensembler skulle delta i kampanjen for å konkurrere ut Shen Yun. Alle som kunne opptre fikk reise til utlandet. Hovedhensikten var å undergrave Shen Yun. Ofte ble de konkurrerende showene satt opp nær Shen Yuns teater, på nøyaktig samme dato. Igjen ble resultatet mange mislykkede forsøk og sløsing med nasjonale ressurser.

Det tredje året

I forbindelse med Shen Yuns tredje verdensturné, sendte KKP ikke bare mange av sine egne ensembler, men de beordret også sine ambassader og konsulater rundt om i verden til å legge press på teatrene. Deres representanter ringte, skrev til og besøkte teatre i USA, Asia og Europa, og oppfordret dem til å ikke signere kontrakter med Shen Yun eller ugyldiggjøre eksisterende kontrakter. De gikk så langt som å true med at hvis teatersjefene ikke adlyder, vil landets politiske og økonomiske forhold til Kina lide. I frie land ble dette ofte sett på som en spøk. Kontrakter har nesten aldri blitt sagt opp og denne strategien mislyktes også.

Det fjerde året

I løpet av Shen Yuns fjerde år på turné prøvde KKP en ny taktikk og organiserte folk til å posere som Falun Dafa-utøvere. Disse menneskene sendte brev med delirisk og meningsløst innhold til teatrene – hensikten var å gi et negativt inntrykk av Shen Yun og Falun Dafa. Men på dette tidspunktet hadde teatrene allerede jobbet med Shen Yun i flere år, og viste nøyaktig hva Shen Yun og Falun Dafa handlet om. Resultatet? Teatrene fikk i stedet et dårligere inntrykk av KKP. Shen Yuns opptredener fortsatte som vanlig.

Det femte året

Etter å ha sett tidligere taktikk feile, sank KKP enda lavere under Shen Yuns femte turné. Shen Yuns turnebuss ble sabotert. I ett tilfelle ble det skåret i frontdekket på en buss slik at det ikke ble tømt umiddelbart, men i stedet ville eksplodere under høyt trykk på motorveien. Dette ble heldigvis oppdaget under en befaring. Bortsett fra sporadisk irritasjon, oppsto det ikke alvorlige problemer fra denne strategien.

Til tross for at KKP har brukt flere forskjellige taktikker, har de ikke vært i stand til å stoppe opptredenene. Shen Yun turnerer nå verden rundt og opptrer i over 100 byer hvert år; de fleste forestillingene er utsolgt. Vi blir fortalt at Shen Yun har skapt en sensasjon, og å se Shen Yun har blitt den siste trenden. Etter å ha lest denne artikkelen vil kanskje mange flere være interessert i å se en Shen Yun-forestilling og finne ut hvorfor en av de antatt mektigste regjeringene i verden er så redd for et scenekunstselskap.

II. Manipulering av kinesiske studenter for å villede ikke-kinesiske kunstnere

Ettersom etterspørselen etter Shen Yun-forestillinger har økt, har Shen Yun naturlig nok også vokst i størrelse og rekrutterer stadig nye artister.

For å prøve å forstyrre Shen Yuns vekst, har kinesiske ambassader og konsulater holdt spesifikke møter med kinesiske studentforeninger i USA og i andre land. Under disse møtene mottar kinesiske studenter fra utlandet forberedte dokumenter med feilinformasjon om Falun Dafa og om Shen Yun. Representantene for det kommunistiske regimet bruker følgende strategi mot disse unge studentene: «Vi representerer vårt moderland, så vi tar vare på deg og forteller disse tingene for ditt eget beste. Du kan også hjelpe landet vårt mot de som prøver å ydmyke oss.»

På denne måten innprenter de ikke bare løgner og hat blant kinesiske studenter, men utnytter også studentenes patriotisme til å spre usannheter i vestlige land. De prøver å lure talentfulle ikke-kinesiske artister, noe som kan føre til at de utvikler misoppfatninger og negative meninger om Shen Yun. Dette vil noen ganger hindre disse talentfulle studentene fra å ta en stilling i Shen Yun, og de kan dermed gå glipp av store muligheter.

III. De som blir villedet er de ekte ofrene

Over 200 000 KINESISKE STUDENTER I UTLANDET.
Før de reiste til utlandet, ble de i Kina innprentet med partiets hat mot Falun Dafa gjennom statlige medier, statlig drevet utdanning og personlige møter med tjenestemenn. Nå i utlandet sprer mange av disse studentene bevisst eller ubevisst oppspinn, ofte er de ikke engang klar over hvordan de har blitt manipulert til å tro på løgnene.

Etter å ha hørt sine kinesiske klassekamerater gjenta baktalelsen, lar mange andre elever seg lett lure. Hvis de mangler økonomiske midler til å delta på en Shen Yun-forestilling, er det enda vanskeligere for dem å finne ut hva Shen Yun egentlig er. Følgelig tror de ofte blindt på usannhetene.

Shen Yuns utvikling kan skape så mange muligheter for disse begavede studentene til å vise frem sine talenter på den internasjonale scenen, samtidig som det hjelper dem med å få økonomisk trygghet. Spesielt under den nåværende økonomiske nedgangen, hvor flere og flere underholdningsselskaper går konkurs, kan det å jobbe for Shen Yun være en flott mulighet. Men dessverre blir disse ikke-kinesiske studentene lurt av Det kinesiske kommunistpartiet, og de vet det ikke engang selv.

IV. Hva er Falun Dafa?

Sannhet Medfølelse Toleranse

Både i Kina og i Vesten har kunstnere gjennom historien inkorporert åndelighet i arbeidet sitt. Shen Yuns artister følger denne tradisjonen, og de henter inspirasjon fra den åndelige disiplinen Falun Dafa.

Falun Dafa, også kjent som Falun Gong, er en metode for selvkultivering, hvor gammel kinesisk lære kombineres med meditasjonsøvelser. Hovedboken er Zhuan Falun, skrevet av Falun Dafas grunnlegger Li Hongzhi. Utøvere lærer å leve etter tre grunnleggende prinsipper: Sannhet (Zhen 真), Medfølelse (Shan 善), Toleranse (Ren 忍).

Å praktisere Falun Dafa er mer enn bare meditasjon; det er en sinnstilstand orientert mot selvforbedring og å sette andre først. Disse egenskapene har slått rot i mange Shen Yun-artisters daglige liv, og dette er tydelig i deres kunstneriske uttrykk.
Hvis du vil lære mer om Falun Dafa og hvorfor det er en så viktig del av Shen Yun-opplevelsen, fortsett å lese.

En elgammel
praksis
gjenoppdaget

Falun Dafa har gått i arv i tusenvis av år Det ble tidligere holdt hemmelig og videreført fra mester til disippel i mange generasjoner. Den ble først introdusert for publikum i 1992, da grunnlegger Li Hongzhi holdt sine første forelesninger om praksisen i hjembyen Changchun i det nordøstlige Kina.

De neste to årene reiste han rundt hele Kina (og senere til Frankrike og Sverige) og holdt ni-dagers seminarer, mer enn 50 ganger. I de kommende årene skjøt interessen for praksisen i været. Dette gjennom at ryktet spredte seg, fra munn til munn, om Falun Dafas moralske og helsemessige fordeler. Kinas statlige idrettsbyrå estimerte at over 70 millioner mennesker praktiserte Falun Dafa.

 

Persecution

Den 20. juli 1999 ble tusenvis av utøvere arrestert og forfølgelsen begynte offisielt. Massearrestasjoner fulgte sammen med konfiskering av Falun Gong-relatert materiale. Samtidig lanseres en landsomfattende propagandakampanje.

Hvordan kunne en slik forfølgelse oppstå? Den daværende lederen av Det kinesiske kommunistpartiet, Jiang Zemin, følte seg truet av det store antallet utøvere. Falun Gong-utøvere anså ikke deres åndelige praksis for å være i konflikt med regimet, men Jiang så dem som en trussel. Mer >

Til venstre: Utøvere på Den himmelske freds plass blir slått ned av sivilkledd politi og dratt inn i en politibil

Mot og
overbevisning

Partiets forsøk på å utrydde Falun Dafa gjennom vold har vist seg nytteløst.  
Utøvere i Kina responderer på forfølgelsen med fredelige midler – de holder opp plakater og bannere på Den himmelske freds plass, smugler ut brev fra tvangsarbeidsleirer og skyver inn brosjyrer under inngangsdørene om natten. De utsetter seg selv for stor risiko når de prøver å avsløre løgnene og fortelle sannheten om forfølgelsen som disse uskyldige menneskene står overfor.

Til venstre: Utøvere holder opp et banner på Den himmelske freds plass. De kinesiske tegnene betyr: "Sannhet, medfølelse, toleranse".

Med inspirasjon tar Shen Yun disse historiene til verdensscenen og skildrer dem gjennom sanger og dansedramaer. Det har vist seg at dette motet, og budskapet om håp, har rørt både Shen Yuns artister og publikum like mye. (Oppdag mer: Shen Yuns dans fra 2021 “No Regret”)